Cjenovnik

Kurs                                                        Trajanje         Sedmična dinamika          Cijena

Keramika za odrasle I:                                                                                                  Modelovanje u glini i dekoracija         2 mjeseca                1 x 2 sata               240,00 KM*

Keramika za odrasle II:                                                                                                  Modelovanje u glini i grnčarenje        2 mjeseca                 1 x 2 sata               280,00 KM*

Keramika za djecu I:                                                                                                            Modelovanje u glini i dekoracija         2 mjeseca                 1 x 2 sata               200,00 KM*

Keramika za djecu II:                                                                                                    Modelovanje u glini i grnčarenje        2 mjeseca                 1 x 2 sata               240,00 KM*

Vajanje                                                  2 mjeseca                 1 x 2 sata               280,00 KM*

Pojedinačni čas                                                                                1 sat                 20,00 KM

*Plaćanje se vrši u dvije rate. Prva rata se uplaćuje početkom kursa, a druga rata sredinom kursa. Sav materijal je uračunat u cijenu.

Advertisements