Keramika za djecu I: Modelovanje u glini i dekoracija

Na kursu se savladavaju teorijske i praktične osnove rada sa glinom, alatima i materijalima koji se koriste za izradu predmeta od keramike. Tehnike koje se obrađuju su modelovanje (kontruisanjem zmijica, trakama, pločama, utiskivanjem), zatim pečenje, te dekorisanje engobama i glazurama.

Kurs se održava jednom sedmično po dva sata i traje 8 sedmica. Broj gotovih radova koje polaznik može imati na kraju jednog kursa je 6 do 8. Škola zadržava jedan rad po izboru profesora. Sav materijal je uračunat u cijenu kursa.

S obzirom da nastojimo svakom polazniku pružiti individualni pristup, kurs može pohađati maksimalno 5 polaznika. Polaznici će imati mogućnost korištenja stručne literature, umjetničkih časopisa i slično.

Cijena kursa za djecu na nivou mjeseca je 100,00 KM.

Advertisements